גודל

17

קרנינג

0

לדינג

26

מצבי
ביניי
ם

מאז מהפכת הדפוס צורת הספסמין כמעט ולא השתנתה / הספסמין היה ונותר קטלוג מודפס עם גדלים ומשקלים שונים / בווב נוספו סליידרים לאותן המטרות.

צורת הספסמין עולה לשאלה לאור יציאת עוד ועוד גופנים פרמטרים אל אוויר העולם

לצד הצד הפרקטי / נוצר כלי עיצובי חזק בדמות עיצוב פונט כמערכת וגבולות גזרה / לעומת אינסטנס יחיד של גופן / אך איך אמור להיראות ספסמין של גופן כזה

40.0.4 סגנון.קונטרסט.משקל
א

סגנון

קונטרסט

משקל